جدیدترین دوره ها

دوره های پیشنهادی

آموزش مربیگری بافت مو
دوره های بافت مو

آموزش مربیگری بافت مو

(1)
19,700,000 تومان
22,000,000 تومان
رزرو
آموزش پیشرفته و تکمیلی بافت مو
دوره های بافت مو

آموزش پیشرفته و تکمیلی بافت مو

(1)
19,200,000 تومان
20,000,000 تومان
رزرو
آموزش تخصصی بافت مو
دوره های بافت مو

آموزش تخصصی بافت مو

(1)
15,900,000 تومان
16,500,000 تومان
رزرو
آموزش صفر تا صد بافت مو
دوره های بافت مو

آموزش صفر تا صد بافت مو

(1)
14,200,000 تومان
15,500,000 تومان
رزرو
آموزش مربیگری آرایش دائم
دوره های آرایش دائم

آموزش مربیگری آرایش دائم

(1)
19,700,000 تومان
20,500,000 تومان
رزرو
آموزش پیشرفته و تکمیلی آرایش دائم
دوره های آرایش دائم

آموزش پیشرفته و تکمیلی آرایش دائم

(1)
19,500,000 تومان
19,900,000 تومان
رزرو
آموزش تخصصی آرایش دائم
دوره های آرایش دائم

آموزش تخصصی آرایش دائم

(1)
18,500,000 تومان
18,900,000 تومان
رزرو
آموزش صفر تا صد آرایش دائم
دوره های آرایش دائم

آموزش صفر تا صد آرایش دائم

(1)
17,500,000 تومان
17,900,000 تومان
رزرو
دوره آموزش مربیگری شینیون
دوره های شینیون مو

دوره آموزش مربیگری شینیون

(1)
21,500,000 تومان
22,000,000 تومان
رزرو
دوره آموزش پیشرفته و تکمیلی شینیون
دوره های شینیون مو

دوره آموزش پیشرفته و تکمیلی شینیون

(1)
19,500,000 تومان
19,800,000 تومان
رزرو
دوره آموزش تخصصی شینیون
دوره های شینیون مو

دوره آموزش تخصصی شینیون

(1)
18,200,000 تومان
18,900,000 تومان
رزرو
دوره آموزش صفر تا صد شینیون
دوره های شینیون مو

دوره آموزش صفر تا صد شینیون

(1)
17,200,000 تومان
17,500,000 تومان
رزرو
دوره آموزش طراحی با حنا
دوره های طراحی پوست

دوره آموزش طراحی با حنا

(1)
17,200,000 تومان
17,900,000 تومان
رزرو
دوره آموزش پیشرفته و تکمیلی تاتو
دوره های آموزش تاتو

دوره آموزش پیشرفته و تکمیلی تاتو

(1)
18,300,000 تومان
19,000,000 تومان
رزرو
دوره آموزش تخصصی تاتو
دوره های آموزش تاتو

دوره آموزش تخصصی تاتو

(1)
17,700,000 تومان
18,700,000 تومان
رزرو
دوره آموزش صفر تا صد تاتو
دوره های آموزش تاتو

دوره آموزش صفر تا صد تاتو

(1)
16,400,000 تومان
17,600,000 تومان
رزرو
دوره آموزش مربیگری تاتو
دوره های آموزش تاتو

دوره آموزش مربیگری تاتو

(1)
19,000,000 تومان
19,900,000 تومان
رزرو
ورکشاپ گریم عروس
دپارتمان ورکشاپ ها

ورکشاپ گریم عروس

(1)
17,800,000 تومان
19,000,000 تومان
رزرو
دوره آموزش صفر تا صد گریم سینمایی
دوره های گریم سینمایی

دوره آموزش صفر تا صد گریم سینمایی

(1)
17,500,000 تومان
18,000,000 تومان
رزرو
دوره آموزش تخصصی گریم سینمایی
دوره های گریم سینمایی

دوره آموزش تخصصی گریم سینمایی

(1)
18,000,000 تومان
18,900,000 تومان
رزرو
دوره آموزش پیشرفته و تکمیلی گریم سینمایی
دوره های گریم سینمایی

دوره آموزش پیشرفته و تکمیلی گریم سینمایی

(1)
19,700,000 تومان
21,000,000 تومان
رزرو
دوره آموزش مربیگری گریم سینمایی
دوره های گریم سینمایی

دوره آموزش مربیگری گریم سینمایی

(1)
23,500,000 تومان
24,000,000 تومان
رزرو
دوره آموزش مربیگری گریم و میکاپ
دوره های گریم و میکاپ

دوره آموزش مربیگری گریم و میکاپ

(1)
26,500,000 تومان
27,000,000 تومان
رزرو
دوره آموزش پیشرفته و تکمیلی گریم و میکاپ
دوره های گریم و میکاپ

دوره آموزش پیشرفته و تکمیلی گریم و میکاپ

(1)
23,000,000 تومان
23,700,000 تومان
رزرو

What’s new

From Our blog and Event fanpage

آبرسان معجزه پوست
آبرسان معجزه پوست

مه 17, 2024

کارشناسان می گویند وزن پوست حدود 3تا 4 كيلو گرم است كه در واقع 7 درصد وزن يك فردبالغ را تشکیل می دهد.از کسی پوشیده نیست که با بالارفتن سن، قرار گرفتن در شرایط آب و هوایی نامناسب مانند آب و هوای خشک ممکن است پوست انسان

لیست دوره های انتخابی